ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIAŁYMSTOKU

Inwestor: Miasto Białystok
Projekt: ZSOiT w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku
Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w obiektach oświatowych
Powierzchnia: 7600 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: LAN