WSM „RAKOWIEC”

Architektura: AKINT Sp. z o.o.
Inwestor: Skarb Państwa – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Projekt: Budynek administracji publicznej w Olsztynie przy al. Niepodległości 53/55
Nazwa inwestycji: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek administracji publicznej
Powierzchnia: 2000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, RTV-SAT, DOMOFONY
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt instalacji zasilania gwarantowanego UPS oraz Agregatu prądotwórczego
  • Projekt przyłącza telekomunikacyjnego