UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Projekt: Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej wymiany rozdzielnic elektrycznych i wewnętrznych linii zasilających w budynku H 
Powierzchnia: 2300 m2
Zakres:

  • Projekt modernizacji rozdzielnic elektrycznych
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania WLZ
  • Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu