TOWAROWA 25 W WARSZAWIE

Architektura: Studio Arch+ Janusz Łepecki
Inwestor: Alior Bank
Projekt: Aranżacja biura przy ul. Towarowej 25
Nazwa inwestycji: Projekt wykonawczy remontu, adaptacji i aranżacji powierzchni biurowej 1;4;5;6 piętra na potrzeby najemcy – URE
Powierzchnia: 5000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN,
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)