SZPITAL W KONINIE

Architektura: MW TECHNIC Sp. z o.o.
Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Projekt: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Nazwa inwestycji: Budowa nowego bloku łóżkowego – przeniesienie Oddziału Ginekologicznego – Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45
Powierzchnia: 8000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, 
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 
  • Projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
  • Projekt instalacji zasilania gwarantowanego UPS oraz Agregatu prądotwórczego