SZPITAL W BRZESKU

Architektura: MW TECHNIC Sp. z o.o.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Projekt: Szpital SPZOZ w Brzesku
Nazwa inwestycji: Przebudowa, nadbudowa budynku „D” SPZOZ w Brzesku
Powierzchnia: 6500 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, RTV-SAT, DOMOFONY
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
  • Projekt instalacji zasilania gwarantowanego UPS oraz Agregatu prądotwórczego