SZKOŁA TECHNICZNA W TARNOWSKICH GÓRACH

Inwestor: Powiat Tarnogórski
Projekt: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Powierzchnia: 4000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: LAN,