STADION MIEJSKI WE WROCŁAWIU

Architektura: STARUŃ & WANIK ARCHITEKCI
Inwestor: Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Projekt: Muzeum i Sport Bar
Nazwa inwestycji: Adaptacja pomieszczeń usługowych na potrzeby Muzeum i Sport Baru
Powierzchnia aranżacji: 700 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilani siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacja zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt instalacji teletechnicznych: LAN, DALI
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)