STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Projekt: Modernizacja instalacji elektrycznych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22
Nazwa inwestycji: Modernizacja instalacji elektrycznych, teletechnicznych i przeciwpożarowych
Powierzchnia: 8 000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, LAN
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)