PUNKT OBSŁUG KLIENTA TAURON W BIELSKO BIAŁEJ

Inwestor: Grupa TAURON Sp. z o.o.
Projekt: Budynek obsługi klienta TAURON w Bielsku-Białej
Nazwa inwestycji: Wykonanie projektu głównych rozdzielnic elektrycznych w budynku Regionu SN/NN przy ul. Filarowej 18 w Bielsku-Białej
Powierzchnia: 3300 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji modernizacji głównych rozdzielnic elektrycznych
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt instalacji WLZ