OSIR ŻOLIBORZ

Architektura: BBC Consultant
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt: OSIR Żoliborz
Nazwa inwestycji: Budowa, przebudowa oraz rozbiórka obiektów budowlanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz w Warszawie 
Powierzchnia: 60 000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, RTV-SAT, DOMOFONY
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego i sportowego
  • Projekt przyłącza telekomunikacyjnego