GDAŃSKI BUSINESS CENTER

Architektura: ARTINEX – Krzysztof Wolski
Inwestor: EB group Sp. z o.o.
Projekt: Przychodnia lekarska Centrum Zdrowia MDM
Nazwa inwestycji: Aranżacja powierzchni najmu w istniejącym budynku biurowym Gdański Business Center z przeznaczeniem na przychodnię lekarską Centrum Zdrowia MDM
Powierzchnia: 600 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt instalacji teletechnicznych: LAN