CENTRUM KULTURY W KSIĄŻENICACH

Architektura: AKINT Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Projekt: Budynek Ośrodka Kultury w Książenicach
Nazwa inwestycji: Budowa Ośrodka Kultury w Książenicach
Powierzchnia: 1200 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, SSWiN
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt przyłącza telekomunikacyjnego