BUDYNEK POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

Architektura: AKINT Sp. z o.o.
Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
Projekt: Budynek Centrum Symulatorów Promów i Offshore
Nazwa inwestycji: Budowa Centrum Symulatorów Promów i Offshore w ramach rozbudowy i przebudowy budynku głównego Politechniki Morskiej w Szczecinie
Powierzchnia: 700 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych:  LAN,
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt przyłącza telekomunikacyjnego