BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W LEGIONOWIE

Architektura: Studio Arch+ Janusz Łepecki
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
Projekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Legionowie
Nazwa inwestycji: Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym
Powierzchnia: 3500 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: LAN, RTV-SAT, DOMOFONY