BUDYNEK LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW W BYDGOSZCZY

Architektura: BBC Sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Projekt: Budynek laboratorium badania wody i ścieków w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej 96
Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Powierzchnia: 2 100 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji ochrony odgromowej i uziomu
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, RTV-SAT, DOMOFONY
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Projekt instalacji zasilania gwarantowanego UPS