BUDYNEK HOTELOWO-MIESZKALNY W WARSZAWIE

Architektura: KM Rubaszkiewicz Sp. z o.o.
Inwestor: Darłowska Nowa Inwestycja Sp. z o.o.
Projekt: Budynek hotelowo-mieszkalny w Warszawie przy ul. Darłowskiej 2
Nazwa inwestycji: Budowa budynku o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz o funkcji hotelu
Powierzchnia: 4 100 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji ochrony odgromowej i uziomu
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, RTV-SAT, DOMOFONY
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)