BUDYNEK HALI MAGAZYNOWO-BIUROWEJ W WOLICY

Architektura: TS ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Inwestor: Bartłomiej i Łukasz Terlikowski
Projekt: Budynek hali magazynowo-biurowej w Wolisy przy ul. Sękocińskiej
Nazwa inwestycji: Projekt zamienny budynku magazynowego z częścią biurową
Powierzchnia: 2 500 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji odgromowej i uziomu
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, LAN,