BUDYNEK CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE

Inwestor: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego
Projekt: Budynek Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a w Warszawie
Nazwa inwestycji: Projekt instalacji elektrycznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej
Powierzchnia: 2 000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji ochrony odgromowej i uziomu
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania oświetlenia zewnętrznego
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN, RTV-SAT, PRZYZYWOWA, DZWONKOWA
  • Projekt instalacji fotowoltaicznej