DWIE HALE MAGAZYNOWO-BIUROWE POLFA TARCHOMIN

Inwestor: Polfa Tarchomin S.A.
Projekt: Dwie hale magazynowo-biurowe należące do Polfy Tarchomin przy ul. A. Fleminga 2
Nazwa inwestycji: Projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Powierzchnia: 2 x 4000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji zasilania gniazd ogólnych
  • Projekt instalacji zasilania siły i odbiorów technologicznych
  • Projekt instalacji zasilania gniazd komputerowych (PEL)
  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt okablowania zewnętrznego i WLZ
  • Projekt instalacji teletechnicznych: CCTV, KD, LAN
  • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)