AKADEMIK TULIPAN W WARSZAWIE

Inwestor: Politechnika Warszawska
Projekt: Dom Studencki „Tulipan”
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego „Tulipan” przy ul. Mochnackiego 8 w Warszawie
Powierzchnia: 3000 m2
Zakres:

  • Projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Projekt instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej
  • Projekt instalacji fotowoltaicznej
  • Projekt instalacji teletechnicznych: BMS